Nie głosujmy na jedynki

Nie głosujemy  na ”jedynki”.

Wpisując się ogólnonarodową dyskusję dotyczącą wyborów i sposobów wybierania naszych reprezentantów – bo nie tylko o posłów tutaj chodzi- stwierdzam, że główny problem dotyczący wyborów to niewielkie zainteresowanie Polaków całą kampanią wyborczą .

Wraz ze zmniejszającą się frekwencją wyborczą  spada zainteresowanie Polaków samymi kandydatami. Według sondażu CBOS jak widać na poniższym wykresie  aż 77 % wyborców głosuje   nie zwracając uwagi na jego pozycję na liście.  Jednocześnie  dla przykładu  fakt, że aż 74 proc. głosów oddanych  w ostatnich wyborach do PE na Platformę w Warszawie dostała “jedynka” świadczyć może, że o decyzji wyborców nie zdecydował kandydat, a logo partii.

Preferencje wyborców podczas głosowań.

W skali Polski w wyborach parlamentarnych zauważalna jest zmiana w masowym głosowaniu na „jedynki „ W wyborach do Parlamentu w 2007 roku kandydaci wystawieni na pierwszych miejscach w PO zebrali 41 proc. głosów oddanych na całą partię, a jedynki z PiS 38 proc. W roku 2011 odpowiednio 34 i 30 procent, ale „jedynka”  to wciąż gwarancja mandatu. W PO każdy kandydat z nr 1 zdobył mandat w Sejmie, a  w PiS na 41 jedynek przegrał tylko jeden.

Świadomy wyborca głosuje na człowieka, nie na listę!

Ważniejsza od zmiany ordynacji wyborczej jest zmiana społeczna polegająca na zainteresowaniu Polaków wyborami i kandydatami na stanowiska.

Ważna w tym jest rola mediów i debaty publicznej ponieważ w  kwestii dotyczących mechanizmów kampanii wyborczej: ankietowani przez CBOS uważają płatne spoty i bilbordy za zupełnie niepotrzebny jej element. Wiedzy o kandydatach poszukują głównie w audycjach informacyjnych i publicystycznych w telewizji. 

Dlatego Media i dziennikarze w szczególności publicznych wydawców mają obowiązek edukacji społecznej a nie  szukania taniej sensacji. Opracował ; Stanisław Franczak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.