Czy Unii Europejskiej potrzebna jest reforma ?

Z założenie nie ma inne odpowiedzi jak TAK reforma jest niezbędna dla dalszego funkcjonowania zjednoczonej Europy zwłaszcza z perspektywy  nowych państw i  powinna być przeprowadzona jak najszybciej. Celem reformy powinno być uczynienie instytucji europejskich bardziej zrozumiałymi dla obywateli . Już obecnie obywatele państw członkowskich gubią się w sieci wzajemnych powiązań i współzależności , trudno dziś powiedzieć  w prostych słowach jak skomplikowana i niezrozumiała  jest struktura  Unii Europejskiej . Konieczne jest  zdefiniowanie nowej sposobu kontaktu instytucji UE z obywatelami.  Jednym z możliwych  rozwiązań jest  Karta Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej (Charter of Fundamental Rights of the European Union). Kolejnym  koniecznym elementem jest wdrożenie elementów demokracji bezpośredniej dla fundamentalnych decyzji. Referendum  w swej prostocie powinno rozstrzygać w prosty i jednoznaczny sposób kluczowe elementy zmian.

Podstawowym problemem pozostaje jednak zmiana współzależności i organizacji instytucji Unii Europejskiej. Problemy związane z niedostatkami unijnego sposobu sprawowania rządów  są dyskutowane już  od dłuższego czasu i niestety większość problemów nie znalazła rozwiązania.

Istotniejszym problemem dotyczącym Komisji jest instytucja  Komisarzy sposób ich powoływania i funkcjonowania. Komisja jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, stąd powinna być zdolna do sprawnego podejmowania decyzji i zarządzania środkami wspólnymi, tak jak powinien to robić krajowy rząd.

Kolejną instytucją wymagającą reformy w obliczu rozszerzenia jest Parlament Europejski. Zmiany dotyczyć  muszą przede wszystkim liczby deputowanych zasiadających w parlamencie z poszczególnych krajów członkowskich. Konieczne  wydaje się zmiana sposobu wybierania Posłów i jednym z możliwych wydaje się wybór przez Zgromadzenia Narodowe. Będzie to adekwatne do roli  Parlamentu i spraw które obecnie objęte są procedurami konsultacji i współpracy. Podobnie jak to jest w przypadku Komisji Europejskiej również prace Parlamentu powinny stać się bardziej przejrzyste dla obywateli Unii Europejskiej.

Zapewne i  zmiany będą konieczne dla ich prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Już obecnie Trybunał stoi w obliczu rosnącej ilości spraw, a trzeba zauważyć, że ilość legislacji europejskiej nieustannie rośnie.

Jako alternatywę warto rozważyć utworzenie państwa federalnego, z wybieranym w bezpośrednich ogólnoeuropejskich wyborach prezydentem i parlamentem, który jednak miałby daleko mocniejszą pozycję niż posiada ta, którą posiada Parlament Europejski obecnie. Propozycja  ta nie przekreśla jednakże znaczenia państwa narodowego które  zachowałyby szerokie kompetencje. UE stałaby się państwem federalnym ze strukturą zbliżoną do Stanów Zjednoczonych.

Kluczowym elementem zmian konieczne jest tworzenie europejskich sił zbrojnych   składających się z dwu elementów:

  1. Jednostek obrony granic.
  2. Sił szybkiego reagowania.

Jest to konieczność   podyktowana zmianami geopolitycznymi i wyzwaniami które niosą ruchy migracyjne. Obywatelu UE muszą czuć się bezpiecznie.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.