Przekonać kogoś — to dopiero prawdziwa chwała!

Idea suwerennego narodu, działającego niemal wyłącznie przez swoich przedstawicieli, wzbudza coraz wyraźniejszą niechęć.  Właśnie dla-
tego poszukujemy  współczesnej  formuły demokracji.
By była nie tylko władzą „dla ludu” a przede wszystkim  „ władza przez lud”
„Partycypacja obywatelska”, ” Władza Suwerena”  wymaga nowego podejścia i rewolucyjnej wręcz odwagi  do zmiany .
Jeżeli to się nie dokona to społeczeństwom współczesnym grożą różnego rodzaje dyktatury od militarno-politycznej do  korporacyjnego kontrolowania społeczeństw.

1 thought on “Przekonać kogoś — to dopiero prawdziwa chwała!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.